Kaukolämpöhinnasto

Kaukolämmön hinta on vakaa ja edullinen

Kaukolämpö hinnoitellaan aluekohtaisesti, koska hinta perustuu kaukolämmön paikalliseen tuotantotapaan, verkostorakenteeseen ja käytettyyn polttoaineeseen.

Asiakas maksaa kaukolämmitykseen liittymisestä liittymismaksun, jonka suuruus vaihtelee eri paikkakunnilla ja erikokoisilla kiinteistöillä.

Kaukolämmön hinta muodostuu energiamaksusta, perusmaksusta ja arvonlisäverosta. Energiamaksu määräytyy kulutetun energian mukaan. Perusmaksuun vaikuttaa tilattu teho tai vesivirta.

Energiamaksulla katamme kaukolämmön tuotannosta aiheutuvia kustannuksia kuten polttoaineiden hankinnan. Energiamaksu sisältää myös energiaverot.

Perusmaksun avulla huolehdimme asiakkaiden lämmön saannista ja vastamme ympärivuorokautisesta valvonnasta ja vikapalvelusta. Huollamme, kunnostamme ja uusimme jakeluverkostoa sekä tuotantolaitoksia häiriöttömän lämmöntoimituksen varmistamiseksi.

Hinnastot: